(A r b e i d s) M e d i a t i o n

“Twee partijen kregen ruzie over hoe een zeldzaam lekkere taart die hen beiden toekwam zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ze legden hun probleem voor aan de rechter. Die hoorde partijen én hun advocaten en wees na wijs beraad de taart toe aan een van de partijen. Waarna de verliezende partij besloot de ruzie om te zetten in eeuwigdurende vijandschap.
Ze legden hun probleem voor aan een bemiddelaar, die na veel pendelen besloot tot het toepassen van een 44-56% formule. Ofschoon de partijen hadden ingestemd met bindende arbitrage voelden ze zich beiden verliezer. De geraadpleegde mediator ging met beide partijen in gesprek, en stimuleerde hen zo veel mogelijk oplossingen te bedenken. Omdat dat binnen de veiligheid van geheimhouding gebeurde ontstond er een creatief proces waarin als vanzelfsprekend de oplossing boven kwam drijven die door beide partijen als perfect werd ervaren: de ene partij mocht de taart in twee gelijke delen snijden, de andere partij mocht als eerste kiezen....”

Mediation is een gestandaardiseerde methode van conflictoplossing die berust op een aantal strikte voorwaarden: de mediator is deskundig en absoluut onafhankelijk, het overleg vindt plaats op neutraal terrein, partijen hebben in elk geval de bereidheid om (desnoods aanvankelijk met de mediator afzonderlijk) over het geschil te praten, de onderhandelingen vinden vrijwillig en onder geheimhouding plaats, en het tempo ligt hoog.

Als MfN Mediator heb ik het afgelopen decennium de nodige ervaring opgedaan met tal van arbeidsgeschillen. Gemiddeld wordt er binnen een maand een door beide partijen gedragen oplossing bereikt binnen 4 gesprekken. Hoe korter het geschil bestaat hoe sneller een oplossing voorhanden is. De wens om tot een oplossing voor het geschil te komen bepaalt meer de kans op succes dan het idee dat afzonderlijke partijen hebben over de oplosbaarheid van het geschil.
Vaak is de directe aanleiding tot het geschil het topje van de ijsberg, en wordt tijdens gesprekken voor het eerst naar elkaar duidelijk gemaakt wat er nu werkelijk speelt. Als dat bekend is bij partijen kan de basis gelegd worden om op een andere manier duurzaam met elkaar om te gaan. De mediator schrijft in dit proces niets voor, maar is er vooral op uit dat partijen elkaars standpunten echt horen.
Mediation is per definitie dynamisch: zowel partijen als de mediator hebben het recht deelname te stoppen als ze geen vooruitgang meer merken.
Ervaring leert dat na 2 gesprekken de duur en de afloop van de Mediation redelijk te voorspellen is. En let wel: de bereidheid om op zoek te gaan naar een oplossing die voor beide partijen past heeft een grotere voorspellende waarde dan de inhoud van het geschil!

Nieuwsgierig? U kunt altijd vrijblijvend met mij in overleg over uw specifieke situatie of uw specifieke vraag. En desgewenst zitten we de volgende dag al aan tafel!
Conflictwarenhuis
registermediator